Vergoeding gastouder 2018

Tarieven Sammy&Benjamin
Zie:      www.Sammykids.nl

U kunt altijd contact opnemen voor een vrijblijvende offerte

Voor opvang aan huis gelden afwijkende regels en tarieven. Neem gerust contact op voor meer informatie. Een gastouder aan huis (nanny)vallen volgens het Burgerlijk Wetboek onder de regeling 'dienstverlening aan huis'. 

Gastouders: die uitsluitend inkomsten hebben met het werk als gastouder, krijgen alleen kinderopvangtoeslag voor hun eigen kind(eren) als de kinderen naar een kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang gaan. Als de kinderen van de gastouder door een andere gastouder worden opgevangen bestaat er geen recht op kinderopvang- toeslag. Ouders die naast het gastouderschap ook ander werk verrichten, hebben ten aanzien van de gewerkte uren buiten het gastouderschap, eveneens recht op kinderopvangtoeslag.

LAATSTE NIEUWS:

Lees meer »