Stappenplan gastouder

 

Aanmelden
zie onder Aanmelden. Het aanmelden is kosteloos.

Selectieprocedure (alleen als u geen ouder heeft)
Wanneer op grond van de beschikbare gegevens, een geschikte ouder is gevonden, volgt er een voorstel. Na toestemming organiseren wij een kennismakingsgesprek op de plaats van opvang. Bij het zoeken naar een ouder wordt gebruik gemaakt van het bestand van CGOB Benjamin. Mocht er geen geschikte kandidaat tussen zitten dan wordt er verder gezocht door middel van advertenties.

Overeenkomst ‘CGOB Sammy&Benjamin en Gastouder’:
Wanneer gastouder en ouder akkoord zijn gegaan, wordt een overeenkomst opgesteld tussen CGOB Sammy&Benjamin en de gastouder. In de bijlage van de overeenkomst worden afspraken, zoals naam, adres, telefoonnummers gastouder, de aanvangsdatum en opvang tijden etc. vastgelegd. De overeenkomst wordt in tweevoud opgemaakt; een exemplaar voor de gastouder en CGOB Sammy&Benjamin. Dit wordt voor akkoord, samen met de bijlage en de Algemene Voorwaarden, ter ondertekening aan u toegestuurd. De voor akkoord ondertekende overeenkomst vormt hiermee het contract voor onbepaalde tijd met het gastouderbureau. Er is zowel een proeftijd als een opzegtermijn van 1 maand waarin zowel de gastouder als ouder per direct van samenwerking af kunnen zien.

START OPVANG...

Evaluatie gesprek
Circa 8 weken na het starten van de opvang is een evaluatiegesprek, waarbij over de voortgang van de opvang wordt gesproken, of het kind zich thuis voelt, hoe het zich ontwikkelt etc.

Begeleiding
Hierna zal de bemiddelingsmedewerkster nog een voortgangsgesprek per jaar afleggen en wordt er telefonisch en per e-mail contact onderhouden. Indien er vragen en/of problemen zijn kunnen ouder en gastouder zich altijd wenden tot het gastouderbureau. Wij zullen proberen de vragen te beantwoorden en eventuele problemen op te lossen.

LAATSTE NIEUWS:

Lees meer »