Nieuwsbrief CGOB Sammy&Benjamin

Oktober, 2017

Hennie bedankt!
Eind September hebben we samen met heel wat gastouders een verassingsfeestje verzorgd voor Hennie. Hennie heeft met hart en ziel het eerste Christelijke Gastouderbureau in Friesland opgezet. Zij is jaren het gezicht geweest van CGOB Benjamin. Het was hartverwarmend alle speeches en zelfs liedjes te horen die gastouders hebben voorgedragen. Ook is er een boek met leuke recepten samengesteld door gastouders, waarin mooie persoonlijke wensen zijn gedaan. Bedankt gastouders voor jullie bijdrage hieraan.
Hennie is nog steeds betrokken via de site: www.cgob-benjamin.nl bij het zoeken en aanbieden van gastouderopvang. Dit doet zij samen met CGOB Sammy&Benjamin. Ook gaat de christelijke peuterschool Benjamin in Harlingen gewoon door. Daar is Hennie, samen met haar dochter nog steeds heel actief.

Namens Team CGOB Sammy & Benjamin:  Mariette, Geert en Marcia 

2018:

Fantastische Vaders

Leer hoe je 6 Bijbelse pijlers van sterk vaderschap in je eigen leven toepast!

Wat levert het je op? Je zult:

  • God’s roeping voor jou als vader ervaren
  • 6 pijlers leren en hoe je die toepast
  • je eigen Actieplan schrijven
  • het plezier van vader zijn ontdekken

Er is geen beter cadeau wat je je kind kunt geven dan een geweldige vader te zijn.

Na het seminar ontvang je:

  • Het Actieplan met dagelijkse stappen
  • De Great Dads nieuwsbrief
  • Een Belofte van toewijding

Er zijn ook Actie Team handleidingen voor kringen en kleine groepen om samen de 6 Pijlers in praktijk te brengen.

Fantastische Vaders komt van het seminar Great Dads. 

Great Dads is een internationale bediening toegewijd aan het trainen van mannen in hun belangrijkste levenstaak – vader zijn. De visie van Great Dads is ‘Te zorgen dat vaders over de hele wereld hun hart naar hun kinderen keren, waardoor het leven van hun kinderen verrijkt wordt, vaders vreugde ervaren en de samenleving vernieuwd wordt'.

Cursusdata 20186 & 20  februari, 6 & 20 maart en 3 & 17 april. (aanvang 19.30 uur, tenzij anders vermeld.)

Kosten: € 20,-   Opgeven: www.bethel.nl   zie: Onderwijs aanbod 2018



Cursus Meldcode
DONDERDAGAVOND 19 OKTOBER 2017 
Voor alle gastouders in Friesland vindt de cursus Meldcode plaats. De cursus vindt plaats:
Locatie Ichtushûs, Burmanialaan 100 in Drachten.

Moeder zijn met hoofd, hart en handen: in zes avonden de lijn en inhoud van heel de Bijbel leren kennen 
Inschrijven via www.mijn.bethel.nl/onderwijs

Cursus najaar 2017

avond hoofdvraag thema werkopdracht Hoofd, hart of handen
1 Wat vonden we in vinden we van moederschap, nu, vroeger, in andere culturen? Moederschap door de eeuwen heen, verandering en continuïteit Wat is mijn eigen geschiedenis met mijn moeder? Hoofd
2 Wat zegt de bijbel over moederschap? Bestaat er zoiets als de ideale Bijbelse moeder? Moederschap in de bijbel In welke moeder herken ik mezelf? Wat wil ik nog leren? Waar ben ik blij mee? Hart
3 Wie is het kind van 0-6 jaar? Moeder zijn van jonge kinderen, voorwaarden aan de ouder Hoe bereik ik het hart van mijn kind? Hoe geef ik leiding? Hoofd en hart
4 Wie is het kind van 6-12 jaar? Moeder zijn en geloofsopvoeding Hoe weet ik nog steeds het hart van mijn kind te bereiken? Hoe leer ik het kind Jezus volgen? Hoofd en hart
5 Grondvormen van gezin zijn Voorwaarden aan de ouder Wat kan ik leren zodat ik mijn kind(eren) beter begeleid? Hoofd en hart
6 Losse eindjes avond Bemoediging eindbespreking, evaluatie, samen bidden, elkaar zegenen Hoofd, hart en handen

NIEUW 2016 in Drachten:
Thema-avonden VRIJE INLOOP-Aanvang 19.30 u. Bethel gemeente, de Bolder 75 Drachten. Leer meer over de gedachtewereld van je (aankomende) tiener tijdens drie BE1 avonden (weerbaarheid / risicogedrag, media en seksualiteit / vriendschap en identiteit) Zie ook op de www.bethel.nl  Agenda en Onderwijs.

dag

datum

begintijd

eindtijd

omschrijving

dinsdag

15-03-2016 19:30 21:30 BE1

dinsdag

29-03-2016

19:30

21:30

BE1

dinsdag

12-04-2016

19.30

21.30

BE1

2015: 8 februari. Tijd 19:30

Thema-Avond: "OPVOEDEN=negatieve patronen doorbreken.  We zullen deze patronen niet alleen gaan onderkennen, maar er worden ook Bijbelse en pastorale handreikingen gedaan om deze te doorbreken. 
spreker Dhr.G.Anthonio; is een bekende spreker en geeft allerlei trainingen op het gebied van opvoeding en gezin. Hij spreekt in zijn bediening niet alleen het verstand maar bovenal het hart van mensen aan.
Opvoeden doen we op het moment dat er kinderen aan ons worden geschonken of toevertrouwd. Opvoeden is niet eenvoudig. Dat gaat vaak met vallen en opstaan van zowel de kinderen als de opvoeders. Voor veel complexe zaken zijn er opleidingen en trainingen in ons leven, zoals autorijden of een computer bedienen. Aan opvoeden, dat vele malen complexer is, wordt vaak maar weinig aandacht gegeven. Daarom is het goed om je te laten toerusten door o.a. deze avond(en) te bezoeken. Het doel van opvoeden is dat onze kinderen, maar ook de opvoeders zelf meer en meer op Jezus gaan lijken. Het gezin is niet alleen een groei-, maar ook een leer-en oefenplaats. Opvoeden is dus een ontdekkingsreis: samen ontdekken waar het kind in kan en mag groeien. Als kinderen, maar ook wij, meer op Jezus gaan lijken (=groeien in geloof) zullen we meer en meer tot zegen voor anderen zijn.

2014: 30 november. Tijd: 19:30
Thema-Avond: "OPVOEDING" 
spreker:  Dhr. G. Anthonio 
Een zeer bijzondere avond waarbij G.Anthonio sprak over hoe belangrijk en goed het is om de kinderen te zegenen. De Here Jezus was hierin ons voorbeeld. zie de tekst in Marcus 10:16 waar staat:  laat de kinderen tot Mij komen verhindert ze niet en Hij nam ze in Zijn armen legde Zijn handen op hun hoofd en 'zegende' hen. Een vervolg op de eerte thema avond is gepland op 8 februari 2015 waarbij het thema zal zijn: opvoeden= negatieve patronen doorbreken. "iedereen is van harte welkom                                                                                                                                                                            

2014 voorjaar: Cursus MAMA-SOLO: voor moeders die er alleen voor staan.
6 avonden start: 1e lesavond dinsdag 14 januari*. Docent Joke Verboom: In deze zes avonden* verdiepen we ons in moederschap: - wat zegt de Bijbel over moeders? - Wat betekent moeder zijn? - Hoe wordt je moeder van betekenis? Ons uitgangspunt is het hart: je eigen hart, Gods hart en het hart van je kind. Daarbij zal er steeds een theoretisch gedeelte zijn waarin handvaten worden aangereikt om moederschap handen en voeten te geven. We gaan ook in gesprek met elkaar op verschillende manieren om te onderzoeken, te overleggen, te delen en samen te groeien. De avonden zijn bedoeld voor alle type moeders. Iedereen die opvoedt en een hart voor kinderen heeft is WELKOM! 

* data volgende lesavonden: 28-01-2014/11-02-2014/04-04-2014/18-03-2014/01-04-2014                                                                                                                                                                                                                                      
2014: Cursus vader zijn met hart en handen
5 avonden start: 1e lesavond 14 januari 2014*, aanvang 19:30. Deze cursus wordt gegeven door Bert Reinds, Orthopedagoog, auteur en directeur van Stichting Me and my house. (**zie hieronder voor een uitgebreid verslag van deze geweldige cursus.) Deze cursus kost ook € 15,00 (incl. koffie of thee)+ 5,00 euro voor de reader. Aanmelding en betaling is digitaal via www.bethel.nl/onderwijs , aanmelden BOP. Na de digitale aanmelding zie je een bericht van ontvangst op het scherm. Je ontvangt dan verder geen bevestiging en wordt op de 1e lesavond verwacht. Het van belang om je tijdig op te geven!                   * data volgende lesavonden: 28-01-2014/11-02-2014/04-03-2014/18-03-2014

**Vader zijn met hart en handen.
Jij, vader, jij doet er toe in het leven van je zoon of je dochter. Jij hebt van de Here God een enorme mogelijkheid gekregen om van betekenis te kunnen zijn in het leven en de ontwikkeling van je kind(eren). Een vader is meer dan kostwinner in het gezin, zijn betrokkenheid en aanwezigheid in het leven van zijn kinderen bevordert de groei naar volwassenheid. Tijdens de 5 bijeen komsten worden theorie en praktijk afgewisseld. Er zal worden gekeken naar thema’s als: God de Vader, de relatie met je eigen vader, het begin van vaderschap, je vrouw die moeder is geworden en de dagelijkse omgang met je kind(eren). Tijdens de bijeenkomsten is er weinig ruimte voor de toeschouwerrol. Spannend, kwetsbaar, maar daardoor verdiepend en verrijkend. Het boek: “Vader zijn met hart en handen”, geschreven door Bert Reinds, vormt de basis van deze cursus. Dit boek kan tijdens de eerste bijeenkomst worden aangeschaft. De kosten zijn € 14,90.

2011 september was de cursus 'moeder zijn met hart en handen. Een cursus van zes avonden voor moeders, maar ook vrouwen die door andere redenen sterk betrokken zijn bij het opvoeden van kinderen. En wat heeft God te maken met ons moederschap? Docent was Gerry Velema, auteur van divers schrijfwerk, tal van boeken en publicaties en initiatiefneemster van www.bemoedigingssite.nl  

2011 maart Ministrydag. Tijdens deze dag kregen onze vraag-en gastouders handvaten hoe je kunt bidden met kinderen.  

2010 cursus geloofsopvoeding. Vijf avonden met als doel om (gast)ouders handvaten te geven in geloofsopvoeding.  

2009 avond kindermishandeling. Definitie en welke vormen en signalen van kindermishandeling.Wat zijn de verantwoordelijkheden van de gastouder en bij vermoeden kindermishandeling 'wat te doen'.

LAATSTE NIEUWS:

Lees meer »