Welkom bij Christelijke Peuterschool Benjamin

Christelijke Peuterschool 'Benjamin' in Harlingen is een voorschool die staat voor kleinschalige opvang. Aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en spelenderwijs leren staan voorop.

Benjamin zet het kindvolgend programma 'Peuterplein" in.
Dit programma stimuleert peuters in hun ontwikkeling op het gebied van taal, voorbereidend rekenen, bewegen, muziek en sociaal-emotionele ontwikkeling. De inhoud van PeuterPlein wordt bij 'Benjamin' op unieke wijze gekoppeld aan verhalen en principes uit de Bijbel.

De gemeente Harlingen subsidieert twee dagdelen voor kinderen uit Harlingen, Midlum en Wijnaldum, en in speciale situaties zelfs drie dagdelen!

U kunt uw peuter reeds aanmelden vanaf anderhalf jaar!
Neem gerust contact met ons op:  info@benjamin.frl  of  06-288 057 10

- Met ouders, van wie het eerste kind bij peuteropvang Benjamin 
wordt aangemeld, komen wij bij u langs voor een kennismakings/intakegesprek

Lokatie:                                                                
Basisschool "De Diamant"                                       
Vierkantsdijk 5                                                         
8862 BE Harlingen.    
                                                                                       

VVE betekent: Voor-en Vroegschoolse Educatie.  
De peuterschool is de Voorschool, en de kleuterschool is de Vroegschool. 
De indicatie voor VVE krijgt een kind voornamelijk als het een spraak/taal achterstand of een ontwikkelingsachterstand heeft. Deze indicatie wordt meestal afgegeven bij de twee jaar controle door het consultatiebureau. Het is bekend dat, als een peuter op de voorschool (=peuterschool) gerichte aandacht krijgt, de achterstand sneller ingehaald wordt zodat de start op de vroegschool (=kleuterschool) beter verloopt. 

Peuterschool, peuteropvang, of peuterspeelzaal?
Best verwarrend al die namen. In Nederland wordt namelijk per gemeente een andere term gebruikt voor de "voormalige" peuterspeelzaal. Wat ze gemeenschappelijk hebben, is dat ze speciaal voor kinderen tussen de 2 en 4 jaar zijn. Kinderen kunnen minimaal twee dagdelen per week komen spelen.
Peuterschool  biedt uw kind een goede voorbereiding op de basisschool, en kan ook Voor-en Vroegschoolse Educatie (VVE) aanbieden.
Peuteropvang heeft de combinatie van peuterschool met de mogelijkheid voor verlengde     opvang.

Peuterschool Benjamin ‖ Vierkantsdijk 5 ‖  8862 BE Harlingen ‖ correspondentieadres: Bûterhoeke 26 ‖ 9041AC Berltsum
T (0518) 461384 ‖ Gsm: 06 28 805 710 ‖ bank: NL73RABO0121360679 ‖ KvK Leeuwarden 01112852 ‖ LRKP 114867380  
info@benjamin.frl ‖ www.cgob-benjamin.nl