18 juli 2017 heeft demissionair minister Asscher in een brief aan de Tweede Kamer bekend gemaakt wat de maximum uurtarieven worden voor 2018. De nieuwe tarieven zijn inclusief de compensatie voor de maatregelen van de Wet IKK die in 2018 al in werking treden. De nieuwe uurtarieven zijn als volgt: