Proefberekening 2018!

Om te zien hoeveel u maandelijks in 2018 terug krijgt van de belastingdienst aan kinderopvangtoeslag dan kunt u een proefberekening maken: klik hier »

2018:
Ouders: De maximaal te vergoeden uurprijs in 2018 voor gastouderopvang is verhoogd naar €5,91 (voorheen € 5,75) Het is van belang dat ouders actuele informatie doorgeven aan de belastingdienst/toeslagen over het bedrag dat zij per uur betalen. Het komt n.l.voor dat ouders verhogingen in hun contractuele uurprijs niet doorgeven vanuit het idee dat de uurprijs die bij belastingdienst/toeslagen van hen bekend is toch al boven de maximum uurprijs ligt, en dat het doorgeven van een verhoging dus niets uitmaakt voor de hoogte van de toeslag.                                          

Maak een proefberekening kinderopvangtoeslag 2018. Ga naar www.toeslagen.nl

De kinderopvangtoeslag is een inkomensafhankelijke toeslag en de hoogte ervan wordt gekoppeld aan het aantal gewerkte arbeidsuren van de partner die het minst werktDe koppeling van de gewerkte uren geldt ook als u zelfstandige bent of een stukloon heeft of een flexibel contract heeft. Als u degene bent die de minste uren van u beiden werkt, dient u een goede schatting te maken van het aantal uren dat u per jaar denkt te werken.
Belangrijk: Ook in 2018 kan een vader en/of moeder die in de W.W. is nog 6 maanden lang van hun gastouder gebruik maken en toch de kinderopvangtoeslag ontvangen. 

Wat moet u doen?
Via  www.toeslagen.nl kunt u de kinderopvangtoeslag aanvragen. Uw gastouder moet aangesloten zijn bij een erkend gastouderbureau, zoals CGOB Sammy& Benjamin, en in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen vermeld staan (LRKP). Het is van belang dat de Belastingdienst/toeslagen de juiste gegevens van u heeft en dat u wijzigingen tijdig doorgeeft. Wanneer bij controle van de Belastingdienst achteraf blijkt dat er een substantieel aantal uren minder is afgenomen dan vooraf is opgegeven dan wordt er voortaan een boete opgelegd. 

informatie kunt u downloaden op www.rijksoverheid.nl/kinderopvangtoeslag of bellen met 0800-8051

 

LAATSTE NIEUWS:

Lees meer »