Stappenplan

Er zijn twee situaties mogelijk:

a) u bent op zoek naar een gastouder.
b) u heeft al een gastouder.

In beide gevallen wordt de onderstaande procedure gevolgd, met dit verschil dat in het geval van een bestaande oppas niet hoeft te worden gezocht naar een gastouder. Een selectieprocedure kan worden overgeslagen

De procedure voor u als ouder in het kort:

  1. inschrijven
  2. selectieprocedure/intakegesprek/koppelingsgesprek
  3. overeenkomst CGOB Sammy&Benjamin en Vraagouder
  4. start opvang…
  5. evaluatiegesprek
  6. begeleiding

 

Aanmelden
zie onder Aanmelden.
Het aanmelden is kosteloos.

 Selectieprocedure
Wanneer op grond van de beschikbare gegevens een passende gastouder is gevonden volgt er een voorstel. Nadat u heeft toegestemd organiseren wij een koppelingsgesprek op de plaats waar de opvang plaats vindt. Omdat de opvang moet bijdragen aan een gezonde en veilige ontwikkeling van uw kind, zal een bemiddelingsmedewerkster direct, en daarna jaarlijks, een risico-inventarisatie Veiligheid & Gezondheid vastleggen. Bij het zoeken naar een gastouder wordt gebruik gemaakt van het bestand. Mocht er geen geschikte kandidaat tussen zitten dan wordt er verder gezocht door middel van advertenties.

Overeenkomst CGOB Sammy&Benjamin en Vraagouder
Wanneer u en de gastouder akkoord bent gegaan wordt een Overeenkomst per kind opgesteld tussen CGOB Sammy&Benjamin en de vraagouder. In de Bijlage, die onlosmakelijk hoort bij de Overeenkomst, worden afspraken, zoals naam, adres, telefoonnummers gastouder, de aanvangsdatum, opvang tarief, uren/dagen en vergoeding gastouder etc. vastgelegd. De overeenkomst vormt de basis van de kosten kinderopvang per maand, (voor elk kind in hetzelfde gezin één) en wordt in tweevoud opgemaakt; een exemplaar voor de ouder en CGOB Sammy&Benjamin. Deze wordt voor akkoord, samen met de Bijlage en de Algemene Voorwaarden, ter ondertekening naar u toegestuurd. De voor akkoord ondertekende Overeenkomst vormt hiermee het contract voor onbepaalde tijd met het gastouderbureau. Er is zowel een proeftijd als een opzegtermijn van 1 maand waarin zowel de gastouder als ouder per direct van samenwerking af kunnen zien.

START OPVANG…

Evaluatiegesprek
Circa 8 weken na het starten van de opvang is er een evaluatiegesprek, waarbij over de opvang wordt gesproken en worden er eventuele wijzigingen aangebracht.

Begeleiding
Na het evaluatiegesprek zal de bemiddelingsmedewerkster voortgangsgesprekken, telefonisch en per e-mail contact onderhouden met de ouder en gastouder. Indien er vragen en/of problemen zijn kunnen ouder en gastouder zich wenden tot het gastouderbureau. Wij zullen altijd proberen de vragen te beantwoorden en eventuele problemen oplossen. Mochten problemen niet kunnen worden opgelost dan zullen we op zoek gaan naar een andere gastouder.

LAATSTE NIEUWS:

Lees meer »