Vraagouder zijn...

Bent u als ouder op zoek naar betrouwbare opvang voor uw kind waar de Bijbelse normen en waarden worden voorgeleefd? Dan is christelijke gastouderopvang wellicht voor u de beste oplossing. Wij selecteren gastouders die zelf leven vanuit een christelijke identiteit en die het beste bij u en uw kind past. De gastouder kan ook buitenschoolse opvang verzorgen.

praktische handleiding voor vraagouder

 1. Komen er niet meer dan 6 kinderen tegelijk, inclusief de eigen kinderen van de gastouder?
 2. Komen er niet meer dan 5 kinderen tegelijk, als deze kinderen allemaal jonger zijn dan 4 jaar? Dit is inclusief de eigen kinderen tot 4 jaar.
 3. Komen er niet meer dan 4 kinderen tegelijk van 0 en 1 jaar, waarvan maximaal 2 kinderen van 0 jaar. Dit is ook weer inclusief de eigen kinderen van die leeftijd.
 4. Heeft de opvanglocatie een aparte slaapruimte voor kinderen jonger dan 1,5 jaar?
 5. Zijn er binnen en buiten voldoende speelmogelijkheden, afgestemd op het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen?
 6. Is er een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid en is er een plan van aanpak om deze risico’s te verkleinen (traphekjes e.d.)?
 7. Is de gehele opvangwoning altijd rookvrij en voorzien van voldoende en functionerende rookmelders?
 8. Is je gastouder ouder dan 18 jaar?
 9. Staat je gastouder reeds ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen? (LRKP)
 10. Spreekt je gastouder tijdens het werk Nederlands, Fries of een andere Nederlandse streektaal?
 11. Woont je gastouder niet op hetzelfde adres als jezelf?
 12. Gastouders die in het huis van vraagouder oppassen vallen, volgens het Burgelijk Wetboek, onder de Regeling Dienstverlening. De gastouder mag niet meer dan 3 dagen per week opvang bieden en heeft extra rechten: A.)recht op minimum uurloon, incl. vakantietoeslag voor minimaal twee kinderen. B.)vier weken vakantie doorbetaald. C.)doorbetaling bij ziekte voor max.6 weken per ziektegeval; indien een gastouder binnen 4 weken na het eerste ziektegeval opnieuw ziek wordt, dan worden de perioden van ziek zijn bij elkaar opgeteld en geldt daarover een doorbetaling van maximaal 6 weken. D.) Er zijn 2 wachtdagen voordat doorbetaling bij ziekte plaatsvindt. Bij opnieuw ziekte binnen 4 weken zijn de 2 wachtdagen niet opnieuw aan de orde. Dit kan ook ziekte zijn als gevolg van zwangerschap. (het zwangerschapsverlof zelf hoeft niet te worden doorbetaald) E.) erkende feestdagen worden niet doorbetaald. 

Vanaf 1 januari 2011 heeft u alleen recht op kinderopvangtoeslag als uw gastouder in het LRKP geregistreerd is. De kinderopvangtoeslag kan slechts aangevraagd worden voor de lopende maand en de daaraan voorafgaande maand. Het is dus van belang om tijdig de kinderopvangtoeslag aan te vragen!

De kosten van maaltijden worden apart met de vraagouder verrekend volgens de richtlijnen van het NIBUD. Zie overzicht:

Dagelijkse kosten voeding per persoon

Ontbijt 2de broodmaaltijd Warme maaltijd Tussendoortjes Totaal
Kind 1-3 jaar € 0,63 € 0,79 € 0,64 € 0,21 € 2,27
Kind 4-8 jaar € 0,80 € 0,93 € 1,02 € 0,42 € 3,17
Kind 9-13 jaar € 1,21       € 1,57 € 1,65 € 0,80 € 5,23

Ook de kosten van pampers , melkvoeding, babydoekjes etc. worden in overleg met de ouders verrekend.
Bron:Referentievoedingen, Voedingscentrum 2016. Berekening, Nibud 2016

Wat verwacht CGOB Sammy&Benjamin:

Relatie ouder – gastouder:
Eerlijkheid, openheid en de één niet hoger dan de ander beschouwen zijn sleutelbegrippen voor het slagen in de relatie met de gastouder. Er moet een basis zijn van vertrouwen en respect. Duidelijkheid met betrekking tot afspraken en wederzijdse verwachtingen zijn onontbeerlijk voor een goede verstandhouding.

Heeft iets van zijn vader,
ook wat van zijn moeder,

maar het meest
toch van die ander –
de God die hem ontwierp,

hoe duidelijk zijn trekken,
je herkent Hem direct,

voor alles zíjn kind.

LAATSTE NIEUWS:

Lees meer »