Wie is Hennie Best? 
van CGOB Benjamin

Hennie Best is getrouwd met Jouke Best en wonen in Berltsum Friesland. Wij zijn de ouders van 4 kinderen. Inmiddels is de familie uitgebreid met tien kleinkinderen. De Christelijke visie van CGOB Benjamin is het meest belangrijk en geeft daarmee het bestaansrecht aan het bureau. We zijn daardoor niet beter maar we zijn wel anders; we onderscheiden ons doordat een innerlijke gedrevenheid ons verbindt. Het wederzijds vertrouwen speelt daarin een grote rol. Het is dan ook bijzonder om te zien, dat wanneer kinderen in zo'n vertrouwde en veilige omgeving zijn, zij ontvankelijk zijn voor het geloof en nog beter gedijen. Dit te weten, en natuurlijk een hart voor kinderen, resulteerde in Christelijk gastouderbureau 'Benjamin': mijn missie.

Wie is Mariëtte Oosterhuis?
van CGOB Sammy

Mariëtte is getrouwd met Geert Oosterhuis, en zijn ouders van nu 4 getrouwde kinderen, enkele pleegkinderen, waarvan er nog één bij hen woont, en opa en oma van 10 kleinkinderen. Wij zijn enkele jaren geleden samen begonnen met CGOB Sammy. Dit nadat wij jaren in de zending hebben gewerkt. Zoon Daniël heeft toen voor Sammy het beheersysteem geschreven, waar op dit moment meer dan 200 gastouderbureaus in Nederland mee werken. Dit progamma heet 'portabase'. Hetzelfde systeem waar CGOB Benjamin in werkt. 

Samen....CGOB Sammy&Benjamin

Als families zijn wij op verschillende manieren met elkaar in contact gekomen, en hebben wij besloten onze krachten te bundelen om onze positie als christelijke gastouderbureaus te versterken. Dit betekent dat CGOB Benjamin verder gaat als....CGOB Sammy&Benjamin

kinderen:

Creaties van een God
wiens geloof in mensen
onverwoestbaar is,

wat er ook is gebeurd,
ze mogen er zijn,

van meet aan
hebben ze zijn zegen,

die kinderen –
Hij rekent op hen,

liefdevol heeft Hij
zijn hart in hen gelegd,

luisterrijk
kunnen ze hun gang gaan,

mateloos veel vreugde
kunnen ze Hem bezorgen.

LAATSTE NIEUWS:

Lees meer »